Open Consent Text

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Müşteri Açık Rıza Metni

 

Koltur Seyahat Acentalığı Turizm Ticaret Anonim Şirketi (“Koltur” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: 

Kimlik ve iletişim verilerimin konaklama alışkanlıklarımın analiz edilmesi, tarafıma genel ve özel teklifler sunulması, tanıtım, reklam, kampanya, çekiliş, promosyon, yarışma, hediye, kutlama, bilgilendirme, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, görsel/işitsel verilerimin otel içerisinde video ve/veya fotoğraf çekimi yapılması durumunda sosyal medya platformları ya da basın kanalları üzerinden Şirket’in tanıtımının yapılması amacıyla işlenmesine ve yayınlanmasına, Şirket tarafından sunulan hizmetlere ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirket ile paylaştığım şahsımın ve yasal temsilcisi bulunduğum çocuklarımın sağlık verilerinin (örneğin alerji bilgisi, kronik hastalıklar vb.), kimlik belgesi paylaşmam halinde şahsımın veya yasal temsilcisi bulunduğum çocuklarımın kimlikleri üzerinde bulunan ırk/din veya kan grubu verilerinin, Şirket tarafından hizmetlerin sunulabilmesi, geliştirilebilmesi ve yürütülmesi amacıyla işlenmesine ve gerekli kurum ve kuruluşlara aktarılmasına ve maliyet paylaşımı ve hizmetlerinden yararlanılması amacıyla kişisel verilerimin Şirketin bağlı bulunduğu Kolin Holding ve holding bünyesinde bulunan grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

 

Koltur tarafından Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

 

Ad Soyad: 

Tarih: 

Kabul ediyorum. ( )

Kabul etmiyorum. ( )