Application Form

KOLTUR SEYAHAT ACENTALIĞI TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(“Şirket” veya “Otel” )
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU
  1. Veri Sahibinin iletişim bilgileri:

*Adı-Soyadı: 

…………………………………………………………………….

*TC Kimlik Numarası:

……………………………………………………………………

*Telefon ve Faks Numarası:

……………………………………………………………………

* Elektronik posta adresi

……………………………………………………………………

 *İşyeri veya İkamet Adresi:

……………………………………………………………………

 

 

  1. Lütfen veri sahibi olarak Otelimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, çalışan, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı vb.)

Hizmet alınması/alınmış olması halinde doldurulacaktır

 Müşteriyim

 

 Eski Müşteriyim

 

 Diğer: ………………….

Hizmet Alınan Birimler:….………………………………………………………..…………………………………

 

Otel’de çalışılması/çalışılmış olması ya da üçüncü taraf çalışanı olunması halinde doldurulacaktır

 Mevcut Çalışanım 

 Eski Çalışanım 

Çalıştığım Yıllar : ……………… 

 

 İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih : ………

 Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım 

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz 

…………………………………………